تبلیغات
جوانان - چالش های اوباما

در تاریخ آمریکا تعداد روسای جمهوری که به اندازه باراک اوباما از رئیس جمهور ماقبل خود چالش به ارث برده باشند ناچیز است. در واقع با توجه به مسیر صعب العبور و پر فراز و نشیبی که پیش روی رئیس جمهور آینده آمریکا قرار دارد، آدم از خود می پرسد اصلا چرا اوباما و جان مک کین می خواستند رئ� ...