تبلیغات
جوانان - چه کسی از بحران اقتصادی میترسد
در حالی که اکثر کشورهای دنیا با بحران اقتصادی دست به گریبانند و <رکود> همه دنیا را تحت تاثیر قرار داده،وزیر دارایی برزیل اعلام کرده که اقتصاد این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ میلادی اندکی بهتر از چند ماه گذشته عمل کرده و وضع اقتصادی این کشور در حال حاضر از برخی قدرتهای اقتصا� ...